I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

6.02.2012

15.03.2012

kompleksowa

22.03.2012

10.05.2012

Wystąpienie

 

15.02.2016

31.03.2016

kompleksowa

11.04.2016

10.06.2016

Wystąpienie

uchwała Kolegium RIO w sprawie zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych

4.02.2020

12.03.2020

kompleksowa

16.04.2020

28.05.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

9.03.2012

13.03.2012

problemowa

22.03.2012

9.05.2012

Wystąpienie

 

21.03.2016

31.03.2016

problemowa

11.04.2016

10.06.2016

Wystąpienie

 

10.02.2020

17.02.2020

problemowa

16.04.2020

28.05.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Miejski Zakład Komunalny w Kazimierzu Dolnym

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

7.03.2016

14.03.2016

problemowa

11.04.2016

10.06.2016

Wystąpienie