I. Kontrole w Zarządzie Związku

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

6.03.2012

16.03.2012

problemowa

28.03.2012

26.04.2012

Wystąpienie