I. Kontrole w Zarządzie Związku

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

19.01.2012

21.02.2012

problemowa

2.03.2012

4.04.2012

Wystąpienie

 

5.10.2018

23.10.2018

problemowa

26.10.2018

3.12.2018

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

19.01.2012

21.02.2012

problemowa

2.03.2012

4.04.2012

Wystąpienie