I. Kontrole w Starostwie Powiatowym

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

25.01.2012

2.03.2012

kompleksowa

12.03.2012

13.04.2012

Wystąpienie

 

27.04.2016

3.06.2016

kompleksowa

17.06.2016

26.07.2016

Wystąpienie

 

5.05.2020

19.05.2020

kompleksowa

5.06.2020

25.06.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

10.02.2012

13.02.2012

problemowa

12.03.2012

13.04.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

14.02.2012

20.02.2012

problemowa

12.03.2012

13.04.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

4.05.2016

12.05.2016

problemowa

17.06.2016

26.07.2016

Wystąpienie