I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

6.12.2011

20.02.2011

kompleksowa

5.03.2012

18.04.2012

Wystąpienie

 

19.04.2013

doraźna

19.04.2013

17.05.2013

Wystąpienie

 

21.09.2015

8.12.2015

kompleksowa

18.12.2015

9.02.2016

Wystąpienie

 

27.09.2019

15.11.2019

kompleksowa

2.12.2019

10.01.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Zespół Oświatowy w Łukowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

30.01.2012

10.02.2012

problemowa

5.03.2012

18.04.2012

Wystąpienie

 

19.11.2015

24.11.2015

problemowa

18.12.2015

8.02.2016

Wystąpienie

 

5.11.2019

12.11.2019

problemowa

2.12.2019

10.01.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

12.11.2015

13.11.2015

problemowa

18.12.2015

9.02.2016

Wystąpienie