I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

6.12.2011

21.02.2012

kompleksowa

9.03.2012

30.04.2012

Wystąpienie

 

8.09.2015

27.10.2015

kompleksowa

13.11.2015

7.01.2016

Wystąpienie

 

23.10.2017

17.11.2017

problemowa

8.12.2017

10.01.2018

Wystąpienie

 

27.08.2019

7.10.2019

kompleksowa

17.10.2019

25.11.2019

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Zespół Placówek Oświatowych w Podedwórzu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

23.01.2012

25.01.2012

problemowa

9.03.2012

27.04.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

30.01.2012

6.02.2012

problemowa

9.03.2012

27.04.2012

Wystąpienie

 

23.09.2019

27.09.2019

problemowa

17.10.2019

25.11.2019

Wystąpienie