I. Kontrole w Urzędzie Miasta

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne - w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

19.12.2011

3.02.2012

kompleksowa

17.02.2012

16.04.2012

Wystąpienie

 

2.07.2013

5.07.2013

problemowa

12.07.2013

28.08.2013

Wystąpienie

 

1.10.2015

18.11.2015

kompleksowa

27.11.2015

26.01.2016

Wystąpienie

 

29.11.2019

31.01.2020

kompleksowa

12.02.2020

20.03.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Puławach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

18.01.2012

23.01.2012

problemowa

17.02.2012

16.04.2012

Wystąpienie

 

26.10.2015

10.11.2015

problemowa

27.11.2015

26.01.2016

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zarząd Inwestycji Miejskich w Puławach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

10.01.2012

19.01.2012

problemowa

17.02.2012

16.04.2012

Wystąpienie

 

24.01.2012

3.02.2012

1.08.2013

13.08.2013

doraźna

8.10.2013

24.10.2013

Wystąpienie

Uchwała Kolegium RIO w sprawie zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych

19.10.2015

4.11.2015

problemowa

27.11.2015

26.01.2016

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

  

c) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne - w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

9.12.2020

20.12.2020

problemowa

12.02.2020

20.03.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

d) Centrum Usług Wspólnych w Puławach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne - w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

9.01.2020

13.01.2020

problemowa

12.02.2020

20.03.2020

Wystąpienie

Wystąpienie