I. Kontrole w Starostwie Powiatowym

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

22.02.2012

29.02.2012

doraźna

6.03.2012

13.04.2012

Wystąpienie

 

29.05.2013

12.07.2013

kompleksowa

19.07.2013

9.09.2013

Wystąpienie

 

21.08.2017

9.10.2017

kompleksowa

20.10.2017

21.11.2017

Wystąpienie

 

6.07.2021

20.08.2021

kompleksowa

7.09.2021

30.09.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) I Liceum Ogólnokształcące w Rykach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

10.07.2013

12.07.2013

problemowa

19.07.2013

9.09.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zespół Szkół w Sobieszynie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

21.08.2017

27.09.2017

problemowa

20.10.2017

21.11.2017

Wystąpienie