I. Kontrole w Starostwie Powiatowym

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

2.11.2011

9.01.2012

kompleksowa

3.02.2012

20.03.2012

Wystąpienie

 

12.10.2015

10.12.2015

kompleksowa

4.01.2016

11.02.2016

Wystąpienie

 

15.11.2019

17.12.2019

kompleksowa

9.01.2020

14.02.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

10.01.2012

24.01.2012

problemowa

3.02.2012

19.03.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

24.11.2015

30.11.2015

problemowa

4.01.2016

11.02.2016

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

1.12.2015

7.12.2015

problemowa

4.01.2016

11.02.2016

Wystąpienie

 

2.12.2019

16.12.2019

problemowa

9.01.2020

14.02.2020

Wystąpienie

Wystąpienie