I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

25.01.2012

27.01.2012

doraźna

27.01.2012

16.03.2012

Wystąpienie

 

2.07.2013

28.08.2013

kompleksowa

13.09.2013

17.10.2013

Wystąpienie

 

20.07.2017

4.09.2017

kompleksowa

15.09.2017

16.10.2017

Wystąpienie

 

6.07.2021

2.09.2021

kompleksowa

17.09.2021

28.10.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Biuro Obsługi Oświaty w Niedźwiadzie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

8.08.2013

28.08.2013

kompleksowa

13.09.2013

17.10.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

27.07.2017

1.08.2017

problemowa

15.09.2017

16.10.2017

Wystąpienie