I. Kontrole w Starostwie Powiatowym

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

21.11.2011

12.01.2012

kompleksowa

23.01.2012

8.03.2012

Wystąpienie

 

25.11.2015

22.12.2015

kompleksowa

22.01.2016

17.02.2016

Wystąpienie

 

4.11.2019

29.11.2019

kompleksowa

12.12.2019

3.02.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Firleju

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

6.12.2011

14.12.2011

problemowa

23.01.2012

9.03.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

16.12.2015

18.12.2015

problemowa

22.01.2016

17.02.2016

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubartowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

9.12.2015

11.12.2015

problemowa

22.01.2016

17.02.2016

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

14.11.2019

20.11.2019

problemowa

12.12.2019

3.02.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

  

e) Zespół Szkół Nr 2 Lubartowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

25.11.2019

26.11.2019

problemowa

12.12.2019

3.02.2020

Wystąpienie

Wystąpienie