I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

7.11.2011

22.12.2011

kompleksowa

4.01.2012

4.03.2012

Wystąpienie

 

30.09.2015

22.12.2015

kompleksowa

18.01.2016

23.02.2016

Wystąpienie

 

29.10.2019

13.12.2019

kompleksowa

20.12.2019

13.02.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Szkoła Podstawowa w Husynnem

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

13.12.2011

21.12.2011

problemowa

4.01.2012

5.02.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gminny Zakład Usług Komunalnych w Hrubieszowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

30.11.2015

14.12.2015

problemowa

18.01.2016

23.02.2016

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

2.12.2019

6.12.2019

problemowa

20.12.2019

13.02.2020

Wystąpienie

Wystąpienie