I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

27.09.2011

7.12.2011

kompleksowa

28.12.2011

16.02.2012

Wystąpienie

 

3.08.2015

16.09.2015

kompleksowa

28.09.2015

23.11.2015

Wystąpienie

 

4.07.2019

21.08.2019

kompleksowa

29.08.2019

23.09.2019

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Zespół Obsługi Szkół w Siemieniu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

21.11.2011

2.12.2011

problemowa

28.12.2011

16.02.2012

Wystąpienie

 

24.08.2015

28.08.2015

problemowa

28.09.2015

23.11.2015

Wystąpienie

 

5.07.2019

16.07.2019

problemowa

29.08.2019

23.09.2019

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zakład Gospodarki Komunalnej w Siemieniu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

4.08.2015

19.08.2015

problemowa

28.09.2015

23.11.2015

Wystąpienie