I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

23.09.2011

9.12.2011

kompleksowa

21.12.2011

17.02.2012

Wystąpienie

 

23.09.2015

19.11.2015

kompleksowa

7.12.2015

4.02.2016

Wystąpienie

 

10.10.2019

25.11.2019

kompleksowa

6.12.2019

22.01.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Ośrodek Kultury w Dębowej Kłodzie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

5.10.2015

16.10.2015

problemowa

7.12.2015

4.02.2016

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

13.11.2019

18.11.2019

problemowa

6.12.2019

22.01.2020

Wystąpienie

Wystąpienie