I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

2.11.2011

2.12.2011

kompleksowa

14.12.2011

3.02.2012

Wystąpienie

 

20.11.2015

11.02.2016

kompleksowa

26.02.2016

14.04.2016

Wystąpienie

 

21.11.2019

14.02.2020

kompleksowa

28.02.2020

14.04.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

Sprostowanie pomyłki we wniosku

Sprostowanie pomyłki we wniosku

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Ulanie-Majoracie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

21.11.2011

2.12.2011

problemowa

14.12.2011

2.02.2012

Wystąpienie

 

27.01.2016

3.02.2016

problemowa

26.02.2016

14.04.2016

Wystąpienie

 

21.01.2020

27.01.2020

problemowa

28.02.2020

14.04.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie Majoracie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

2.12.2011

problemowa

14.12.2011

2.02.2012

wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ulanie-Majoracie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

12.01.2016

20.01.2016

problemowa

26.02.2016

14.04.2016

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Szkoła Podstawowa w Sobolach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

29.01.2016

1.02.2016

problemowa

26.02.2016

14.04.2016

Wystąpienie