I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

28.09.2011

17.11.2011

kompleksowa

25.11.2011

24.01.2012

Wystąpienie

 

5.12.2012

21.12.2012

doraźna

21.12.2012

11.02.2013

Wystąpienie

 

sprawdzająca

21.12.2012

 

29.09.2015

20.11.2015

kompleksowa

26.11.2015

14.01.2016

Wystąpienie

Sprostowanie wniosku

18.09.2019

23.10.2019

kompleksowa

5.11.2019

29.11.2019

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

23.10.2015

29.10.2015

problemowa

26.11.2015

14.01.2016

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

14.10.2019

21.10.2019

problemowa

5.11.2019

29.11.2019

Wystąpienie