I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

29.09.2011

10.11.2011

kompleksowa

10.11.2011

4.01.2012

Wystąpienie

 

27.05.2015

17.07.2015

kompleksowa

28.07.2015

9.09.2015

Wystąpienie

 

13.05.2019

28.06.2019

kompleksowa

17.07.2019

14.0.2019

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

22.06.2015

25.06.2015

problemowa

28.07.2015

9.09.2015

Wystąpienie