I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

5.09.2011

26.10.2011

kompleksowa

17.11.2011

16.01.2011

Wystąpienie

 

10.03.2015

22.05.2015

kompleksowa

8.06.2015

28.07.2015

Wystąpienie

 

4.02.2019

22.03.2019

kompleksowa

1.04.2019

21.05.2019

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Zespół Szkół w Lisznie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

3.10.2011

7.10.2011

problemowa

17.11.2011

12.01.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

5.03.2019

20.03.2019

problemowa

1.04.2019

21.05.2019

Wystąpienie