I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

6.09.2011

27.10.2011

kompleksowa

14.11.2011

13.01.2012

Wystąpienie

 

29.05.2015

4.08.2015

kompleksowa

28.08.2015

9.10.2015

Wystąpienie

 

22.05.2019

12.07.2019

kompleksowa

29.07.2019

12.09.2019

Wystąpienie

 

20.07.2023

20.09.2023

kompleksowa

6.10.2023

14.11.2023

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Ośrodek Kultury w Grabowcu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

14.10.2011

24.10.2011

problemowa

14.11.2011

12.01.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Samorządowy Zespół Obsługi Szkół w Grabowcu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

3.10.2011

7.10.2011

problemowa

14.11.2011

12.01.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Zakład Gospodarki Komunalnej w Grabowcu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

7.10.2011

20.10.2011

problemowa

14.11.2011

12.01.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Zespół Szkół w Grabowcu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

6.07.2015

9.07.2015

problemowa

28.08.2015

9.10.2015

Wystąpienie

 

25.06.2019

1.07.2019

problemowa

29.07.2019

12.09.2019

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

  

e) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

17.06.2019

28.06.2019

problemowa

29.07.2019

12.09.2019

Wystąpienie