I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

22.08.2011

19.10.2011

kompleksowa

10.11.2011

9.01.2012

Wystąpienie

 

22.11.2011

25.11.2011

uzupełniająca

25.11.2011

 

11.03.2015

5.05.2015

kompleksowa

24.06.2015

13.08.2015

Wystąpienie

 

4.07.2019

14.08.2019

kompleksowa

30.08.2019

10.10.2019

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Zespół Szkół w Godziszowie Pierwszym

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

27.04.2015

4.05.2015

problemowa

24.06.2015

12.08.2015

Wystąpienie