I. Kontrole w Urzędzie Gminy

  

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

11.07.2011

6.10.2011

kompleksowa

25.10.2011

22.12.2011

Wystąpienie

 

18.06.2015

15.09.2015

kompleksowa

24.09.2015

8.01.2016

Wystąpienie

 

5.11.2015

10.11.2015

uzupełniająca

24.11.2015

 

10.06.2019

22.07.2019

kompleksowa

26.07.2019

30.08.2019

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hannie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

22.08.2011

26.08.2011

problemowa

25.10.2011

21.12.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zespół Szkół w Hannie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

17.08.2011

18.08.2011

problemowa

25.10.2011

21.12.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Szkoła Podstawowa w Dołhobrodach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

16.08.2011

problemowa

25.10.2011

21.12.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Hannie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

19.06.2015

3.07.2015

problemowa

24.09.2015

24.11.2015

Wystąpienie