I. Kontrole w Starostwie Powiatowym

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

25.07.2011

7.09.2011

kompleksowa

3.10.2011

29.11.2011

Wystąpienie

 

24.06.2015

4.08.2015

kompleksowa

18.08.2015

29.09.2015

Wystąpienie

 

16.09.2015

17.09.2015

uzupełniająca

17.09.2015

 

19.06.2019

16.07.2019

kompleksowa

22.07.2019

21.08.2019

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Muzeum Regionalne w Tomaszowie Lubelskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

22.08.2011

31.08.2011

problemowa

3.10.2011

29.11.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zespół Szkół nr 1 w Tomaszowie Lubelskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

16.08.2011

22.08.2011

problemowa

3.10.2011

1.12.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

8.09.2011

19.09.2011

problemowa

3.10.2011

2.12.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

6.07.2015

10.07.2015

problemowa

18.08.2015

29.09.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Tomaszowie Lubelskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

27.07.2015

31.07.2015

problemowa

18.08.2015

29.09.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

5.07.2019

11.07.2019

problemowa

22.07.2019

21.08.2019

Wystąpienie