I. Kontrole w Starostwie Powiatowym

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

27.09.2011

28.10.2011

kompleksowa

14.11.2011

9.12.2011

Wystąpienie

 

22.04.2014

16.05.2014

doraźna

16.06.2014

7.08.2014

Wystąpienie

 

18.11.2015

22.12.201 

kompleksowa

25.01.2016 

23.03.2016 

Wystąpienie

 

21.11.2019

27.02.2020

kompleksowa

7.02.2020

20.02.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Radzyniu Podlaskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

21.10.2011

26.10.2011

problemowa

14.11.2011

9.01.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Radzyniu Podlaskim

(poprzednio - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych)

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

20.10.2011

problemowa

14.11.2011

9.01.2012

Wystąpienie

 

24.04.2014

30.04.2014

doraźna

16.06.2014

7.08.2014

Wystąpienie

 

25.11.2019

12.12.2019

problemowa

3.02.2020

20.02.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Zarząd Dróg Powiatowych w Radzyniu Podlaskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

20.10.2011

21.10.2011

problemowa

14.11.2011

9.01.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

29.04.2014

8.05.2014

doraźna

16.06.2014

7.08.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

10.12.2015

7.01.2016

problemowa

25.01.2016

23.03.2016

Wystąpienie