I. Kontrole w Urzędzie Miasta

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

26.07.2011

23.09.2011

kompleksowa

11.10.2011

8.12.2011

Wystąpienie

 

6.07.2015

24.08.2015

kompleksowa

23.09.2015

17.11.2015

Wystąpienie

 

9.11.2015

10.11.2015

uzupełniająca

10.11.2015

 

22.08.2019

11.10.2019

kompleksowa

23.10.2019

28.11.2019

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Janowski Ośrodek Kultury w Janowie Lubelskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

25.08.2011

6.09.2011

problemowa

11.10.2011

2.12.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Liceum Ogólnokształcące w Janowie Lubelskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

13.09.2011

20.09.2011

problemowa

11.10.2011

2.12.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

14.09.2011

15.09.2011

problemowa

11.10.2011

2.12.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Janowie Lubelskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

7.09.2011

14.09.2011

problemowa

11.10.2011

6.12.2011

Wystąpienie

 

29.07.2015

6.08.2015

problemowa

23.09.2015

17.11.2015

Wystąpienie

 

23.09.2019

4.10.2019

problemowa

11.10.2019

30.10.2019

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

29.07.2015

4.08.2015

problemowa

23.09.2015

17.11.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowie Lubelskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

10.08.2015

28.08.2015

problemowa

23.09.2015

17.11.2015

Wystąpienie