I. Kontrole w Starostwie Powiatowym

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

21.06.2011

13.09.2011

kompleksowa

28.09.2011

10.11.2011

Wystąpienie

Uchwała Kolegium RIO w sprawie zastrzeżeń

5.08.2015

28.09.2015

kompleksowa

7.10.2015

23.11.2015

Wystąpienie

 

15.07.2019

13.08.2019

kompleksowa

23.08.2019

12.09.2019

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Powiatowa Biblioteka Publiczna Centrum Kultury w Parczewie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

3.09.2015

9.09.2015

problemowa

7.10.2015

23.11.2015

Wystąpienie