I. Kontrole w Urzędzie Miasta

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

22.06.2011

30.08.2011

kompleksowa

12.09.2011

7.11.2011

Wystąpienie

 

3.12.2014

8.12.2014

doraźna

16.01.2015

24.02.2015

Wystąpienie

 

23.07.2015

25.09.2015

kompleksowa

7.10.2015

25.11.2015

Wystąpienie

 

3.12.2015

Uzupełnienie wystąpienia

 

19.08.2019

4.10.2019

kompleksowa

14.10.2019

25.11.2019

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

12.07.2011

15.07.2011

problemowa

12.09.2011

26.10.2011

Wystąpienie

 

18.08.2015

24.08.2015

problemowa

7.10.2015

25.11.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

18.07.2011

26.07.2011

problemowa

12.09.2011

26.10.2011

Wystąpienie

 

1.08.2011

8.08.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Publiczne Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Parczewie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

19.08.2011

30.08.2011

problemowa

12.09.2011

25.10.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Parczewie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

11.08.2011

31.08.2011

problemowa

28.09.2011

8.11.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Miejski Klub Sportowy „Victoria“ w Parczewie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

22.07.2011

25.07.2011

problemowa

12.09.2011

25.10.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Środowiskowy Dom Samopomocy w Laskach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

23.09.2015

25.09.2015

problemowa

7.10.2015

25.11.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Parczewie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

15.09.2015

16.09.2015

problemowa

7.10.2015

25.11.2015

Wystąpienie

 

25.09.2019

30.09.2019

problemowa

14.10.2019

25.11.2019

Wystąpienie

 

10.10.2019