I. Kontrole w Urzędzie Miasta

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

7.07.2011

12.09.2011

kompleksowa

30.09.2011

30.11.2011

Wystąpienie

 

11.10.2015

11.12.2015

problemowa

14.12.2015

29.12.2015

Wystąpienie

 

14.10.2015

25.01.2016

kompleksowa

12.02.2016

7.04.2016

Wystąpienie

 

14.10.2019

24.01.2020

kompleksowa

3.03.2020

21.04.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

13.09.2021

15.10.2021

problemowa

22.10.2021

4.11.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

19.07.2011

26.07.2011

problemowa

30.09.2011

16.11.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

31.08.2011

6.09.2011

problemowa

30.09.2011

16.11.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Chełmska Biblioteka Publiczna w Chełmie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

17.08.2011

6.09.2011

problemowa

30.09.2011

16.11.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Gimnazjum Nr 2 im. Zygfryda Berezeckiego w Chełmie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

1.08.2011

5.08.2011

problemowa

30.09.2011

16.11.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

24.08.2011

6.09.2011

problemowa

30.09.2011

16.11.2011

Wystąpienie

 

25.11.2015

22.01.2016

problemowa

12.02.106

7.04.2016

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Chełmski Dom Kultury w Chełmie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

30.03.2012

5.04.2012

problemowa

18.04.2012

14.06.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Chełmie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

23.11.2015

27.11.2015

problemowa

12.02.2016

7.04.2016

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

2.12.2015

problemowa

12.02.2016

7.04.2016

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

18.01.2016

22.01.2016

problemowa

12.02.2016

7.04.2016

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j) IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

4.11.2019

14.11.2019

problemowa

3.03.2020

21.04.2020

Wystąpienie

 Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

k) Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

29.11.2019

10.12.2019

problemowa

3.03.2020

21.04.2020

Wystąpienie

 Wystąpienie