I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

21.06.2011

31.08.2011

kompleksowa

9.09.2011

25.10.2011

Wystąpienie

 

31.08.2015

6.10.2015

kompleksowa

26.10.2015

17.12.2015

Wystąpienie

 

18.07.2019

13.09.2019

kompleksowa

24.09.2019

30.10.2019

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Samorządowa Jednostka Oświaty w Werbkowicach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

27.07.2011

5.08.2011

problemowa

9.09.2011

12.10.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Komunalny Zakład Oczyszczania w Werbkowicach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

8.08.2011

26.08.2011

problemowa

9.09.2011

12.10.2011

Wystąpienie

 

15.09.2015

18.09.2015

problemowa

26.10.2015

17.12.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

29.09.2015

1.10.2015

problemowa

26.10.2015

17.12.2015

Wystąpienie

 

4.09.2019

10.09.2019

problemowa

24.09.2019

30.10.2019

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Zespół Szkół w Werbkowicach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

23.09.2015

28.09.2015

problemowa

26.10.2015

17.12.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Szkoła Podstawowa w Werbkowicach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

28.08.2019

2.09.2019

problemowa

24.09.2019

30.10.2019

Wystąpienie