I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

27.05.2011

18.07.2011

kompleksowa

29.07.2011

12.09.2011

Wystąpienie

 

1.10.2015

10.11.2015

kompleksowa

24.11.2015

15.01.2016

Wystąpienie

 

18.10.2019

6.12.2019

kompleksowa

18.12.2019

12.02.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Zespół Szkół w Przytocznie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

2.06.2011

22.06.2011

problemowa

29.07.2011

9.09.2011

Wystąpienie

 

28.10.2015

30.10.2015

problemowa

24.11.2015

15.01.2016

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeziorzanach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

28.10.2015

4.11.2015

problemowa

24.11.2015

15.01.2016

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 c) Szkoła Podstawowa w Przytocznie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

3.12.2019

4.12.2019

problemowa

18.12.2019

12.02.2020

Wystąpienie

Wystąpienie