I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

6.05.2011

10.06.2011

kompleksowa

21.06.2011

9.08.2011

Wystąpienie

 

17.03.2015

12.05.2015

kompleksowa

1.06.2015

13.07.2015

Wystąpienie

 

15.03.2019

13.05.2019

kompleksowa

127.05.2019

18.07.2019

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gimnazjum Publiczne w Skierbieszowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

30.05.2011

6.06.2011

problemowa

20.06.2011

9.08.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gminny Zespół Oświaty w Skierbieszowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

30.05.2011

6.06.2011

problemowa

20.06.2011

9.08.2011

Wystąpienie

 

12.05.2015

15.05.2015

problemowa

1.06.2015

13.07.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Gminny Ośrodek Kultury w Skierbieszowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

18.05.2015

problemowa

1.06.2015

13.07.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skierbieszowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

11.04.2019

18.04.2019

problemowa

27.05.2019

18.07.2019

Wystąpienie