I. Kontrole w Urzędzie Miasta

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

13.04.2011

12.07.2011

kompleksowa

20.07.2011

30.08.2011

Wystąpienie

 

17.04.2015

26.06.2015

kompleksowa

16.07.2015

8.09.2015

Wystąpienie

 

7.05.2019

25.06.2019

kompleksowa

18.07.2019

30.08.2019

Wystąpienie

 

21.03.2023

16.05.2023

kompleksowa

25.05.2023

29.06.2023

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

17.05.2011

14.06.2011

problemowa

20.07.2011

23.08.2011

Wystąpienie

 

28.05.2015

19.06.2015

problemowa

16.07.2015

4.09.2015

Wystąpienie

 

20.05.2019

17.06.2019

problemowa

18.07.2019

30.08.2019

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zespół Szkół Nr 1 w Łęcznej

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

17.05.2011

14.06.2011

problemowa

20.07.2011

23.08.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Centrum Kultury w Łęcznej

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

1.06.2015

11.06.2015

problemowa

16.07.2015

3.09.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

27.05.2019

10.06.2019

problemowa

18.07.2019

30.08.2019

Wystąpienie