I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

29.03.2011

7.062011

kompleksowa

17.06.2011

4.08.2011

Wystąpienie

 

3.03.2015

17.04.2015

kompleksowa

24.04.2015

18.06.2015

Wystąpienie

 

29.04.2019

31.05.2019

kompleksowa

19.06.2019

(tylko przez inspektorów)

31.07.2019

Wystąpienie

 

28.03.2023

12.05.2023

kompleksowa

26.05.2023

(tylko przez inspektorów)

12.07.2023

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Zespół Oświaty w Rudniku

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

23.05.2011

1.06.2011

problemowa

17.06.2011

29.07.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

9.04.2015

15.04.2015

problemowa

24.04.2015

17.06.2015

Wystąpienie