I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

29.03.2011

7.062011

kompleksowa

17.06.2011

4.08.2011

Wystąpienie

 

3.03.2015

17.04.2015

kompleksowa

24.04.2015

18.06.2015

Wystąpienie

 

29.04.2019

31.05.2019

kompleksowa

19.06.2019

(tylko przez inspektorów)

31.07.2019

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Zespół Oświaty w Rudniku

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

23.05.2011

1.06.2011

problemowa

17.06.2011

29.07.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

9.04.2015

15.04.2015

problemowa

24.04.2015

17.06.2015

Wystąpienie