I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

2.03.2011

29.04.2011

kompleksowa

26.05.2011

18.07.2011

Wystąpienie

 

5.07.2011

7.07.2011

uzupełniająca

15.07.2011

 

12.12.2011

22.12.2011

sprawdzająca

5.01.2012

21.02.2012

Wystąpienie

 

problemowa

 

11.02.2015

21.04.2015

kompleksowa

11.05.2015

1.07.2015

Wystąpienie

 

11.03.2019

17.05.2019

kompleksowa

24.05.2019

24.07.2019

Wystąpienie

 

29.03.2023

23.05.2023

kompleksowa

30.05.2023

13.07.2023

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Modliborzycach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

7.04.2011

13.04.2011

problemowa

26.05.2011

20.07.2011

Wystąpienie

 

5.07.2011

12.07.2011

uzupełniająca

15.07.2011

 

19.03.2015

26.03.2015

problemowa

11.05.2015

1.07.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zespół Szkół w Wierzchowiskach Drugich

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

8.03.2011

4.04.2011

problemowa

26.05.2011

20.07.2011

Wystąpienie

 

5.07.2011

12.07.2011

uzupełniająca

15.07.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Zakład Gospodarki Komunalnej w Modliborzycach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

27.04.2011

10.05.2011

problemowa

26.05.2011

15.07.2011

Wystąpienie

 

17.02.2015

9.03.2015

problemowa

11.05.2015

1.07.2015

Wystąpienie