I. Kontrole w Związku

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

19.05.2011

31.05.2011

kompleksowa

31.05.2011

14.07.2011

Wystąpienie