I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

21.03.2011

27.04.2011

kompleksowa

19.05.2011

6.07.2011

Wystąpienie

 

5.08.2014

8.08.2014

doraźna

8.08.2014

11.09.2014

Wystąpienie

 

27.04.2015

18.06.2015

kompleksowa

3.07.2015

31.08.2015

Wystąpienie

 

29.04.2019

13.06.2019

kompleksowa

9.07.2019

25.07.2019

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Szkoła Podstawowa w Telatynie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

4.05.2011

9.05.2011

problemowa

19.05.2011

5.07.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Telatynie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

11.06.2015

17.06.2015

problemowa

3.07.2015

31.08.2015

Wystąpienie