I. Kontrole w Starostwie Powiatowym

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

3.03.2011

19.04.2011

kompleksowa

16.05.2011

30.06.2011

Wystąpienie

 

20.01.2015

24.02.2015

kompleksowa

9.03.2015

8.04.2015

Wystąpienie

 

29.04.2019

14.06.2019

kompleksowa

12.07.2019

25.07.2019

Wystąpienie

 

25.04.2022

29.04.2022

doraźna

29.04.2022

12.05.2022

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Liceum Ogólnokształcące w Dubience

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

4.04.2011

7.04.2011

problemowa

16.05.2011

30.06.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zarząd Dróg Powiatowych w Chełmie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

13.04.2011

19.04.2011

problemowa

16.05.2011

30.06.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Dom Pomocy Społecznej w Nowinach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

23.02.2015

24.02.2015

problemowa

9.03.2015

8.04.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dorohusku

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

16.02.2015

18.02.2015

problemowa

9.03.2015

8.04.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

5.06.2019

14.06.2019

problemowa

12.07.2019

25.07.2019

Wystąpienie