II. Kontrole w Starostwie Powiatowym

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne - w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

9.06.2011

doraźna

9.06.2011

15.06.2011

Wystąpienie

 

24.01.2012

29.03.2012

kompleksowa

19.04.2012

14.06.2012

Wystąpienie

 

21.01.2016

18.03.2016

kompleksowa

4.04.2016

2.06.2016

Wystąpienie

 

21.06.2018

20.07.2018

problemowa

17.08.2018

10.09.2018

Wystąpienie

 

28.02.2020

16.03.2020

kompleksowa

15.04.2020

7.05.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

9.03.2012

problemowa

19.04.2012

14.06.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

5.03.2012

13.04.2012

problemowa

19.04.2012

14.06.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

2.03.2016

18.03.2016

problemowa

4.04.2016

2.06.2016

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

1.03.2016

problemowa

4.04.2016

2.06.2016

Wystąpienie

 

17.03.2016

18.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

11.07.2018

20.07.2018

problemowa

17.08.2018

10.09.2018

Wystąpienie