I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

2.02.2011

4.04.2011

kompleksowa

18.04.2011

17.06.2011

Wystąpienie

 

13.03.2015

27.05.2015

kompleksowa

11.06.2015

22.07.2015

Wystąpienie

 

8.02.2019

18.04.2019

kompleksowa

10.05.2019

12.06.2019

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Zespół Placówek Oświatowych w Gościeradowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

25.03.2011

4.04.20111

problemowa

18.04.2011

17.06.2011

Wystąpienie

 

15.05.2015

18.05.2015

problemowa

11.06.2015

22.07.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

19.05.2015

27.05.2015

problemowa

1.06.2015

22.07.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Gminny Ośrodek Kultury w Gościeradowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

29.03.2019

4.04.2019

problemowa

10.05.2019

12.06.2019

Wystąpienie