I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

2.02.2011

24.03.2011

kompleksowa

18.04.2011

17.06.2011

Wystąpienie

 

17.03.2015

27.05.2015

kompleksowa

11.06.2015

29.07.2015

Wystąpienie

 

8.02.2019

16.04.2019

kompleksowa

10.05.2019

11.06.2019

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Olbięcinie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

8.03.2011

24.03.2011

problemowa

18.04.2011

2.06.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

22.05.2015

27.05.2015

problemowa

11.06.2015

29.07.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

25.02.2019

26.02.2019

problemowa

10.05.2019

11.06.2019

Wystąpienie

 

8.03.2019