I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

13.01.2011

25.03.2011

kompleksowa

8.04.2011

20.05.2011

Wystąpienie

 

8.06.2015

28.08.2015

kompleksowa

15.09.2015

19.10.2015

Wystąpienie

 

10.06.2019

23.09.2019

kompleksowa

7.10.2019

13.11.2019

Wystąpienie

 

29.10.2019

30.10.2019

uzupełniająca

30.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gimnazjum Nr 1 w Drelowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

3.02.2011

problemowa

8.04.2011

18.05.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gminny Zespół Usług Wodociągowych i Gospodarki Komunalnej w Drelowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

23.02.2011

9.03.2011

problemowa

8.04.2011

18.05.2011

Wystąpienie

 

7.07.2015

9.07.2015

problemowa

15.09.2015

19.10.2015

Wystąpienie

 

10.09.2019

11.09.2019

problemowa

7.10.2019

13.11.2019

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Szkoła Podstawowa w Drelowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

8.02.1011

10.02.1011

problemowa

8.04.2011

18.05.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Szkoła Podstawowa w Łózkach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

10.02.1011

11.02.1011

problemowa

8.04.2011

17.05.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Gminne Centrum Kultury w Drelowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

17.08.2015

21.08.2015

problemowa

15.09.2015

19.10.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drelowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

24.08.2015

25.08.2015

problemowa

15.09.2015

19.10.2015

Wystąpienie

 

12.09.2019

18.09.2019

problemowa

7.10.2019

13.11.2019

Wystąpienie