I. Kontrole w Urzędzie Miasta

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

26.01.2011

10.03.2011

kompleksowa

22.03.2011

10.05.2011

Wystąpienie

 

20.01.2015

6.03.2015

kompleksowa

20.03.2015

19.05.2015

Wystąpienie

 

12.03.2019

26.04.2019

kompleksowa

16.05.2019

25.06.2019

Wystąpienie

 

16.03.2023

12.05.2023

kompleksowa

31.05.2023

14.07.2023

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

14.01.2011

7.03.2011

problemowa

22.03.2011

9.05.2011

Wystąpienie

 

23.02.2015

6.03.2015

problemowa

20.03.2015

19.05.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

26.01.2011

31.01.2011

problemowa

22.03.2011

9.05.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Zespół Szkół Nr 5 w Krasnymstawie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

19.02.2015

2.03.2015

problemowa

20.03.2015

19.05.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych w Krasnymstawie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

6.03.2015

problemowa

6.03.2015

6.05.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

1.04.2019

12.04.2019

problemowa

16.05.2019

25.06.2019

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

f) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krasnymstawie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

24.04.2023

28.04.23

problemowa

31.05.2023

14.07.2023

Wystąpienie

Wystąpienie

29.06.2023

30.06.2023

3.07.2023