I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

12.01.2011

8.03.2011

kompleksowa

25.03.2011

11.05.2011

Wystąpienie

 

26.01.2015

6.03.2015

kompleksowa

16.03.2015

22.04.2015

Wystąpienie

 

18.01.2019

8.03.2019

kompleksowa

18.03.2019

14.05.2019

Wystąpienie

 

2.02.2023

9.03.2023

kompleksowa

21.03.2023

16.05.2023

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Zakład Gospodarki Komunalnej w Karczmiskach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

17.02.2011

3.03.2011

problemowa

25.03.2011

10.05.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Publiczne Gimnazjum w Karczmiskach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

4.03.2011

8.03.2011

problemowa

25.03.2011

9.05.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

2.03.2015

6.03.2015

problemowa

16.03.2015

22.04.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Zespół Szkół w Karczmiskach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

18.02.2015

20.02.2015

problemowa

16.03.2015

22.04.2015

Wystąpienie

 

26.02.2019

4.03.2019

problemowa

18.03.2019

14.05.2019

Wystąpienie