I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

1.12.2010

16.02.2010

kompleksowa

4.03.2011

4.05.2011

Wystąpienie

 

22.04.2014

2.06.2014

kompleksowa

6.06.2014

15.07.2014

Wystąpienie

 

11.04.2018

30.05.2018

kompleksowa

20.06.2018

31.07.2018

Wystąpienie

 

1.03.2022

7.04.2022

kompleksowa

22.04.2022

31.05.2022

Wystąpienie

Wystąpienie

Uchwała Kolegium RIO w sprawie zastrzeżeń do wniosku pokontrolnego

Uchwała Kolegium RIO w sprawie zastrzeżeń do wniosku pokontrolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Zespół Administracyjny Szkół w Jabłonnie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

5.01.2011

21.01.2011

problemowa

4.03.2011

2.05.2011

Wystąpienie

Uchwała Kolegium RIO w sprawie zastrzeżeń

22.05.2014

27.05.2014

problemowa

6.06.2014

15.07.2014

Wystąpienie

 

18.04.2018

23.04.2018

doraźna

20.06.2018

31.07.2018

Wystąpienie

 

29.05., 8.06.2018

14.03.2022

25.03.2022

problemowa

22.04.2022

31.05.2022

Wystąpienie

Wystąpienie

 

b) Zespół Szkół w Jabłonnie Drugiej

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

13.04.2018

23.04.2018

problemowa

20.06.2018

31.07.2018

Wystąpienie

 

17.03.22

22.03.2022

problemowa

7.04.2022

4.05.2022

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie Majątku

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

28.05.2018

30.05.2018

problemowa

20.06.2018

31.07.2018

Wystąpienie