I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

12.01.2011

28.02.2011

kompleksowa

28.03.2011

20.05.2011

Wystąpienie

 

17.02.2015

13.04.2015

kompleksowa

24.04.2015

23.06.2015

Wystąpienie

Korekta wniosku 1.5.

4.03.2019

16.04.2019

kompleksowa

26.04.2019

14.06.2019

Wystąpienie

 

27.05.2019

uzupełniająca

1.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Samorządowa Administracja Szkół w Biłgoraju

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

15.02.2011

24.02.2011

problemowa

28.03.2011

10.05.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

1.03.2011

9.03.2011

problemowa

28.03.2011

10.05.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Gminna Biblioteka Publiczna w Biłgoraju z/s w Soli

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

23.03.2015

26.03.2015

problemowa

24.04.2015

23.06.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dereźni

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

30.03.2015

9.04.2015

problemowa

24.04.2015

23.06.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biłgoraju

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

4.03.2019

13.03.2019

problemowa

26.04.2019

14.06.2019

Wystąpienie