I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

12.01.2011

23.02.2011

kompleksowa

7.03.2011

5.05.2011

Wystąpienie

 

27.01.2015

11.03.2015

kompleksowa

23.03.2015

20.05.2015

Wystąpienie

 

18.03.2019

7.05.2019

kompleksowa

21.05.2019

19.06.2019

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Siedliszczu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

10.02.2011

16.02.2011

problemowa

7.03.2011

27.04.2011

Wystąpienie

 

16.02.2015

18.02.2015

problemowa

23.03.2015

20.05.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gminny Ośrodek Kultury w Siedliszczu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

18.01.2011

doraźna

7.03.2011

27.04.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedliszczu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

7.02.2011

9.02.2011

problemowa

7.03.2011

27.04.2011

Wystąpienie

 

26.02.2015

6.03.2015

problemowa

23.03.2015

20.05.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Szkoła Podstawowa w Nowym Chojnie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

10.02.2011

16.02.2011

problemowa

7.03.2011

27.04.2011

Wystąpienie