I. Kontrole w Urzędzie Miasta

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

6.12.2010

3.02.2011

kompleksowa

25.02.2011

19.04.2011

Wystąpienie

 

14.11.2014

12.01.2015

kompleksowa

23.01.2015

20.03.2015

Wystąpienie

 

26.11.2018

31.01.2019

kompleksowa

21.02.2019

16.04.2019

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Kraśnicki Ośrodek Edukacji i Nauki w Kraśniku

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

4.01.2011

18.01.2011

problemowa

25.02.2011

7.04.2011

Wystąpienie

 

21.11.2014

1.12.2014

problemowa

23.01.2015

20.03.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

19.01.2011

24.02.2011

problemowa

25.02.2011

7.04.2011

Wystąpienie

 

18.11.2014

21.11.2014

problemowa

23.01.2015

20.03.2015

Wystąpienie

 

24.01.2019

28.01.2019

problemowa

21.02.2019

16.04.2019

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Kraśnickie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe sp. z o.o. w Kraśniku

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

20.01.2011

24.01.2011

doraźna

25.02.2011

7.04.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

2.12.2014

11.12.2014

problemowa

23.01.2014

20.03.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 e) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kraśniku

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

15.01.2019

23.01.2019

problemowa

21.02.2019

16.04.2019

Wystąpienie