I. Kontrole w Urzędzie Miasta i Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

15.10.2010

17.12.2010

kompleksowa

28.02.2011

26.04.2011

Wystąpienie

 

16.01.2012

26.01.2012

sprawdzająca

9.02.2012

16.03.2012

Wystąpienie

 

14.11.2014

30.01.2015

kompleksowa

20.02.2015

20.04.2015

Wystąpienie

 

13.12.2018

1.02.2019

kompleksowa

11.02.2019

11.03.2019

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Przedszkole Publiczne w Bełżycach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

18.01.2011

27.01.2011

doraźna

28.02.2011

19.04.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zespół Szkół Nr 1 w Bełżycach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

11.01.2011

18.01.2011

problemowa

28.02.2011

20.04.2011

Wystąpienie

 

27.01.2015

30.01.2015

problemowa

20.02.2015

20.04.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Zespół Szkół Nr 2 w Bełżycach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

20.10.2010

5.11.2010

doraźna

28.02.2011

21.04.2011

Wystąpienie

 

6.12.2010

16.12.2010

problemowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżycach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

1.12.2014

4.12.2014

problemowa

20.02.2015

20.04.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

13.01.2015

27.01.2015

problemowa

20.02.2015

20.04.2015

Wystąpienie