I. Kontrole w Urzędzie Miasta

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

1.12.2010

21.01.2011

kompleksowa

1.02.2011

28.03.2011

Wystąpienie

 

20.11.2014

17.12.2014

kompleksowa

12.01.2015

24.02.2015

Wystąpienie

 

23.10.2018

7.12.2018

kompleksowa

17.12.2018

31.01.2019

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Zespół Obsługi Szkół w Urzędowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

13.01.2011

20.01.2011

problemowa

1.02.2011

14.03.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

17.01.2011

20.01.2011

problemowa

1.02.2011

14.03.2011

Wystąpienie

 

27.11.2014

2.12.2014

problemowa

12.01.2015

24.02.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

15.12.2014

19.12.2014

problemowa

12.01.2015

24.02.2015

Wystąpienie

 

8.11.2018

16.11.2018

problemowa

17.12.2018

31.01.2019

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d) Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

5.12.2018

7.12.2018

problemowa

17.12.2018

31.01.2019

Wystąpienie