I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

7.10.2010

24.11.2010

kompleksowa

20.12.2010

17.02.2011

Wystąpienie

 

11.06.2014

29.07.2014

kompleksowa

29.08.2014

20.10.2014

Wystąpienie

 

25.05.2018

31.07.2018

kompleksowa

8.08.2018

31.08.2018

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gimnazjum Publiczne w Goraju

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

2.11.2010

3.11.2010

problemowa

20.12.2010

17.02.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Goraju

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

2.11.2010

12.11.2010

problemowa

20.12.2010

17.02.2011

Wystąpienie

 

3, 4, 28.07.2014

problemowa

29.08.2014

20.10.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Zakład Gospodarki Komunalnej w Goraju

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

8.11.2010

15.11.2010

problemowa

20.12.2010

17.02.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Gminny Ośrodek Kultury w Goraju

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

14.07.2014

29.07.2014

problemowa

29.08.2014

20.10.2014

Wystąpienie