I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

30.09.2010

16.11.2010

kompleksowa

14.12.2010

8.02.2011

Wystąpienie

 

8.09.2014

28.10.2014

kompleksowa

19.11.2014

30.12.2014

Wystąpienie

 

8.11.2018

9.01.2019

kompleksowa

17.01.2019

26.02.2019

Wystąpienie

 

6.12.2022

7.02.2023

kompleksowa

24.02.2023

19.04.2023

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

29.10.2014

5.11.2014

problemowa

19.11.2014

30.12.2014

Wystąpienie